• شکرستان
  زمان آغاز: 00:55:38
  زمان پایان : 01:12:10
  مدت برنامه : 00:16:32
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 01:12:30
  زمان پایان : 02:05:04
  مدت برنامه : 00:52:34
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 02:05:23
  زمان پایان : 02:45:16
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 02:45:16
  زمان پایان : 02:51:41
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 02:51:41
  زمان پایان : 03:00:41
  مدت برنامه : 00:09:00
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • با بابا
  زمان آغاز: 03:01:00
  زمان پایان : 03:25:29
  مدت برنامه : 00:24:29
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:25:29
  زمان پایان : 03:46:30
  مدت برنامه : 00:21:01
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 03:46:30
  زمان پایان : 03:52:55
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • یادتونه
  زمان آغاز: 03:52:55
  زمان پایان : 03:59:18
  مدت برنامه : 00:06:23
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • تهمتن
  زمان آغاز: 03:59:39
  زمان پایان : 04:10:40
  مدت برنامه : 00:11:01
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 04:15:37
  زمان پایان : 05:20:36
  مدت برنامه : 01:04:59
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 05:20:55
  زمان پایان : 06:00:48
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 06:08:30
  زمان پایان : 07:02:50
  مدت برنامه : 00:54:20
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 07:07:22
  زمان پایان : 08:00:54
  مدت برنامه : 00:53:32
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:01:00
  زمان پایان : 08:07:15
  مدت برنامه : 00:06:15
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 08:07:21
  زمان پایان : 08:21:36
  مدت برنامه : 00:14:15
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • با بابا
  زمان آغاز: 08:26:01
  زمان پایان : 08:36:15
  مدت برنامه : 00:10:14
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • شکرستان
  زمان آغاز: 08:36:35
  زمان پایان : 08:53:07
  مدت برنامه : 00:16:32
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 08:53:07
  زمان پایان : 08:59:32
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:03:39
  زمان پایان : 09:12:13
  مدت برنامه : 00:08:34
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:12:19
  زمان پایان : 09:25:25
  مدت برنامه : 00:13:06
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:30:17
  زمان پایان : 10:09:45
  مدت برنامه : 00:39:28
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 10:10:05
  زمان پایان : 10:49:58
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:50:04
  زمان پایان : 10:58:58
  مدت برنامه : 00:08:54
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 10:59:04
  زمان پایان : 11:53:24
  مدت برنامه : 00:54:20
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 11:58:30
  زمان پایان : 12:52:02
  مدت برنامه : 00:53:32
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 12:52:02
  زمان پایان : 12:58:27
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:05:37
  زمان پایان : 13:14:59
  مدت برنامه : 00:09:22
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:15:05
  زمان پایان : 13:29:20
  مدت برنامه : 00:14:15
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:29:28
  زمان پایان : 13:34:54
  مدت برنامه : 00:05:26
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:34:54
  زمان پایان : 13:45:08
  مدت برنامه : 00:10:14
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:45:14
  زمان پایان : 13:53:21
  مدت برنامه : 00:08:07
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 13:53:27
  زمان پایان : 14:31:00
  مدت برنامه : 00:37:33
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:31:08
  زمان پایان : 14:36:25
  مدت برنامه : 00:05:17
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:36:25
  زمان پایان : 15:14:52
  مدت برنامه : 00:38:27
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:14:58
  زمان پایان : 15:24:36
  مدت برنامه : 00:09:38
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:24:42
  زمان پایان : 15:37:48
  مدت برنامه : 00:13:06
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:37:56
  زمان پایان : 15:43:43
  مدت برنامه : 00:05:47
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:43:43
  زمان پایان : 16:23:11
  مدت برنامه : 00:39:28
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 16:23:21
  زمان پایان : 17:03:14
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:03:20
  زمان پایان : 17:13:37
  مدت برنامه : 00:10:17
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 17:13:43
  زمان پایان : 18:08:03
  مدت برنامه : 00:54:20
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:08:11
  زمان پایان : 18:13:56
  مدت برنامه : 00:05:45
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 18:13:56
  زمان پایان : 19:07:28
  مدت برنامه : 00:53:32
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:07:34
  زمان پایان : 19:18:06
  مدت برنامه : 00:10:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 19:18:12
  زمان پایان : 19:31:43
  مدت برنامه : 00:13:31
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:31:51
  زمان پایان : 19:37:47
  مدت برنامه : 00:05:56
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 19:37:47
  زمان پایان : 19:50:00
  مدت برنامه : 00:12:13
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 19:50:00
  زمان پایان : 19:56:25
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:56:31
  زمان پایان : 20:07:11
  مدت برنامه : 00:10:40
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 20:07:17
  زمان پایان : 20:30:40
  مدت برنامه : 00:23:23
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 20:35:13
  زمان پایان : 20:46:52
  مدت برنامه : 00:11:39
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید