• نهایت سرعت
  زمان آغاز: 00:53:36
  زمان پایان : 00:59:43
  مدت برنامه : 00:06:07
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 00:59:55
  زمان پایان : 01:51:50
  مدت برنامه : 00:51:55
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نمکدون
  زمان آغاز: 01:51:50
  زمان پایان : 01:57:22
  مدت برنامه : 00:05:32
  [خلاصه برنامه]نمایش کمدی کوتاه
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 02:00:41
  زمان پایان : 02:36:31
  مدت برنامه : 00:35:50
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • قندون
  زمان آغاز: 02:36:31
  زمان پایان : 02:45:49
  مدت برنامه : 00:09:18
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 02:45:49
  زمان پایان : 02:54:04
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 02:54:04
  زمان پایان : 02:59:26
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 02:59:47
  زمان پایان : 03:20:36
  مدت برنامه : 00:20:49
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • نماهنگ بی کلام
  زمان آغاز: 03:21:04
  زمان پایان : 03:26:18
  مدت برنامه : 00:05:14
  [خلاصه برنامه]ویژه حج و عید قربان
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 03:26:30
  زمان پایان : 03:32:21
  مدت برنامه : 00:05:51
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • قلق
  زمان آغاز: 03:32:21
  زمان پایان : 03:37:38
  مدت برنامه : 00:05:17
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:37:38
  زمان پایان : 03:58:39
  مدت برنامه : 00:21:01
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • تهمتن
  زمان آغاز: 04:09:21
  زمان پایان : 05:04:35
  مدت برنامه : 00:55:14
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 05:05:03
  زمان پایان : 05:40:53
  مدت برنامه : 00:35:50
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • قلق
  زمان آغاز: 05:40:53
  زمان پایان : 05:47:07
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 05:47:07
  زمان پایان : 05:53:05
  مدت برنامه : 00:05:58
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 05:53:05
  زمان پایان : 05:59:41
  مدت برنامه : 00:06:36
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 06:07:37
  زمان پایان : 07:05:16
  مدت برنامه : 00:57:39
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 07:10:26
  زمان پایان : 07:22:58
  مدت برنامه : 00:12:32
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 07:23:19
  زمان پایان : 07:44:08
  مدت برنامه : 00:20:49
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • قندون
  زمان آغاز: 07:44:08
  زمان پایان : 07:52:52
  مدت برنامه : 00:08:44
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:52:58
  زمان پایان : 07:59:47
  مدت برنامه : 00:06:49
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قاصدک
  زمان آغاز: 07:59:53
  زمان پایان : 08:20:54
  مدت برنامه : 00:21:01
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 08:20:54
  زمان پایان : 08:29:09
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • شکرستان
  زمان آغاز: 08:29:09
  زمان پایان : 08:45:47
  مدت برنامه : 00:16:38
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • نماهنگ بی کلام
  زمان آغاز: 08:46:03
  زمان پایان : 08:51:36
  مدت برنامه : 00:05:33
  [خلاصه برنامه]ویژه حج و عید قربان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:51:42
  زمان پایان : 08:59:58
  مدت برنامه : 00:08:16
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:00:04
  زمان پایان : 09:26:37
  مدت برنامه : 00:26:33
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:26:45
  زمان پایان : 09:31:46
  مدت برنامه : 00:05:01
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:31:46
  زمان پایان : 09:57:08
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 10:00:09
  زمان پایان : 10:35:59
  مدت برنامه : 00:35:50
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 10:36:11
  زمان پایان : 10:41:32
  مدت برنامه : 00:05:21
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • قلق
  زمان آغاز: 10:41:32
  زمان پایان : 10:47:46
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:49:15
  زمان پایان : 10:59:33
  مدت برنامه : 00:10:18
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 10:59:39
  زمان پایان : 11:57:18
  مدت برنامه : 00:57:39
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 12:03:07
  زمان پایان : 12:15:39
  مدت برنامه : 00:12:32
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • قاصدک
  زمان آغاز: 12:15:39
  زمان پایان : 12:36:40
  مدت برنامه : 00:21:01
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • شکرستان
  زمان آغاز: 12:36:40
  زمان پایان : 12:53:18
  مدت برنامه : 00:16:38
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • قندون
  زمان آغاز: 12:53:28
  زمان پایان : 13:01:14
  مدت برنامه : 00:07:46
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:11:37
  زمان پایان : 13:22:17
  مدت برنامه : 00:10:40
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 13:22:23
  زمان پایان : 13:33:05
  مدت برنامه : 00:10:42
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 13:37:54
  زمان پایان : 13:48:01
  مدت برنامه : 00:10:07
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:48:07
  زمان پایان : 13:58:41
  مدت برنامه : 00:10:34
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 13:58:47
  زمان پایان : 14:34:05
  مدت برنامه : 00:35:18
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:34:13
  زمان پایان : 14:39:53
  مدت برنامه : 00:05:40
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:39:53
  زمان پایان : 14:59:49
  مدت برنامه : 00:19:56
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:59:55
  زمان پایان : 15:10:10
  مدت برنامه : 00:10:15
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:10:16
  زمان پایان : 15:36:49
  مدت برنامه : 00:26:33
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:36:57
  زمان پایان : 15:42:52
  مدت برنامه : 00:05:55
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:42:52
  زمان پایان : 16:08:14
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 16:08:42
  زمان پایان : 16:44:32
  مدت برنامه : 00:35:50
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:48:57
  زمان پایان : 16:59:16
  مدت برنامه : 00:10:19
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 16:59:22
  زمان پایان : 17:57:01
  مدت برنامه : 00:57:39
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 18:02:39
  زمان پایان : 18:15:11
  مدت برنامه : 00:12:32
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • نماهنگ بی کلام
  زمان آغاز: 18:15:23
  زمان پایان : 18:23:55
  مدت برنامه : 00:08:32
  [خلاصه برنامه]ویژه حج و عید قربان
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 18:24:11
  زمان پایان : 18:29:34
  مدت برنامه : 00:05:23
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 18:34:21
  زمان پایان : 18:41:25
  مدت برنامه : 00:07:04
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:49:14
  زمان پایان : 18:59:20
  مدت برنامه : 00:10:06
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 18:59:26
  زمان پایان : 19:14:51
  مدت برنامه : 00:15:25
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 19:19:42
  زمان پایان : 19:33:05
  مدت برنامه : 00:13:23
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • قاصدک
  زمان آغاز: 19:33:05
  زمان پایان : 19:53:56
  مدت برنامه : 00:20:51
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:54:02
  زمان پایان : 20:04:07
  مدت برنامه : 00:10:05
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 20:04:13
  زمان پایان : 20:18:11
  مدت برنامه : 00:13:58
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:18:19
  زمان پایان : 20:24:10
  مدت برنامه : 00:05:51
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 20:24:10
  زمان پایان : 20:41:32
  مدت برنامه : 00:17:22
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • نماهنگ بی کلام
  زمان آغاز: 20:49:13
  زمان پایان : 20:54:46
  مدت برنامه : 00:05:33
  [خلاصه برنامه]ویژه حج و عید قربان
 • شکرستان
  زمان آغاز: 21:01:37
  زمان پایان : 21:18:04
  مدت برنامه : 00:16:27
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:18:10
  زمان پایان : 21:29:04
  مدت برنامه : 00:10:54
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 21:29:10
  زمان پایان : 22:11:54
  مدت برنامه : 00:42:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:12:02
  زمان پایان : 22:18:01
  مدت برنامه : 00:05:59
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 22:18:01
  زمان پایان : 22:46:52
  مدت برنامه : 00:28:51
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:49:55
  زمان پایان : 23:00:13
  مدت برنامه : 00:10:18
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 23:00:19
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:59:40
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید