محمد احسانی مشاور معاون سیما شد

دو شنبه 4 بهمن 1400 - 0:17:9

معاون سیما با  سپاسگزاى از زحمات، خدمات و تلاش های ارزشمند دکتر محمد احسانی در طول مدت مدیریت شبکه نسیم، در حکمى  ایشان را به  عنوان مشاور خود منصوب کرد.


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات