نگو نگفتی


نگو نگفتی
برنامه نگو نگفتی به تهیه کنندگی آریا طاهری....

توضیحات:

برنامه نگو نگفتی به تهیه کنندگی آریا طاهری با اجرای یزدان فتوحی در حوزه اجتماعی روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 18:30 از شبکه نسیم به روی آنتن می رود. این برنامه با زبانی طنز و آیتم‌ های جذاب پلیسی به سراغ آسیب‌ های اجتماعی می‌رود تا با افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به جرایم از وقوع آن‌ها در آینده پیشگیری کند. موضوعاتی نظیر سرقت، جعل و کلاهبرداری، شبکه‌های هرمی و ... از جمله مسائلی است که در "نگو نگفتی" به آن پرداخته می‌شود.نگو نگفتی محصول مشترک شبکه نسیم و موسسه فرهنگی هنری ناجی‌هنر است.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 12 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های نگو نگفتی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 11 تیر 1403 - 15:10:39
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 11 تیر 1403 - 6:57:36
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 11 تیر 1403 - 2:21:19
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
یک شنبه 10 تیر 1403 - 18:3:36
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 2:15:56
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
سه شنبه 5 تیر 1403 - 18:3:5
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 4 تیر 1403 - 2:29:51
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 4 تیر 1403 - 2:27:2
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
یک شنبه 3 تیر 1403 - 18:0:48
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 12:40:50
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 2:8:43
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 18:6:15
12 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 12:17:30
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 6:12:42
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 1:48:54
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 18:15:39
15 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 15:26:11
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 15:13:46
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 15:6:14
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 6:48:15
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 6:44:55
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 2:25:17
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 2:24:52
14 دقیقه
نگو نگفتی
[کارگردان]محمد علی بای
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 18:26:31
14 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 10:33:22
15 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 6:47:28
15 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 2:17:23
15 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 18:3:3
15 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 15:11:19
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 15:4:3
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 6:57:16
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 4:15:48
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 2:0:38
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 18:10:37
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 15:31:33
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 12:12:10
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 7:4:1
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 2:26:3
16 دقیقه
نگو نگفتی
[تهیه کننده]آریا طاهری[کارگردان]محمد علی بای[مجری]یزدان فتوحی
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 18:13:44
16 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 12:10:57
12 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 7:10:25
12 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 2:14:21
12 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 18:43:12
12 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 15:19:49
13 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 7:21:2
13 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 2:18:36
13 دقیقه
نگو نگفتی
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 18:19:29
13 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-18 23:29:19