با انرژی


با انرژی
برنامه با انرژی به تهیه کنندگی ابوالفضل اکبری.....

توضیحات:

برنامه با انرژی به تهیه کنندگی ابوالفضل اکبری ، پژمان ماندگاری و کارگردانی محمد پیوندی با اجرای پژمان بازغی هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم به روی آنتن رفت.
این برنامه با حضور ورزشکاران، هنرمندان، نخبگان علمی و مدیران صنعت برق در جهت مصرف بهینه و فرهنگ سازی صحیح برق از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
با انرژی در تابستان داغ امسال تمهیداتی را انجام داده است که در ۲۱ هفته تابستان خانواده های خوش مصرف معرفی شوند و با کمک هم بتوانیم در کاهش مصرف برق پیش قدم باشیم.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 14 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های با انرژی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 16:16:46
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 15:50:8
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 10:33:26
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 10:7:21
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 0:59:9
47 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:27:5
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:0:30
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 16:22:33
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 15:49:49
31 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 10:35:36
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 10:2:52
31 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 1:1:4
52 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 20:33:8
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 20:0:16
31 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 16:16:49
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 15:48:50
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 10:30:6
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 10:2:39
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 1:0:7
53 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 20:23:49
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 20:1:19
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 16:30:38
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 16:2:45
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 10:31:34
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 10:27:47
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 10:5:11
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 10:3:41
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 1:7:53
51 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 9 تیر 1403 - 1:6:41
53 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 22:30:43
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 22:6:25
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:49:43
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:39:52
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:38:17
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:28:26
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:23:8
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:13:17
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 16:1:46
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 15:51:55
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 1:56:30
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 1:44:43
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 1:30:36
13 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 1:19:26
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 8 تیر 1403 - 1:6:15
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 21:2:53
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 20:50:11
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 20:34:9
10 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 20:12:47
16 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 16:2:41
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:49:34
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:35:31
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:22:24
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 10:25:27
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 9:58:39
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 1:8:14
51 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 20:28:15
27 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 20:1:13
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 16:22:24
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 16:20:10
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:44:56
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:42:42
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 10:12:28
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 10:11:13
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 9:34:57
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 9:33:42
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 0:37:3
70 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 20:38:26
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 20:0:18
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 16:12:46
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:39:35
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 10:30:7
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 9:57:29
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 1:0:53
57 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 20:35:29
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 20:2:15
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 16:45:25
18 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 16:20:29
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 16:9:53
33 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 15:59:20
19 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 10:35:54
18 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 10:21:31
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 9:59:47
19 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 1:0:36
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 20:23:55
35 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 20:2:8
19 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 16:29:57
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 16:29:26
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 16:1:24
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 16:0:53
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 10:27:17
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 9:58:57
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 1:2:41
52 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 20:30:23
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 20:0:29
26 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 16:30:51
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 16:3:37
23 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 10:28:52
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 10:2:0
23 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
شنبه 2 تیر 1403 - 1:6:48
48 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 20:26:26
25 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 19:59:15
23 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 16:29:33
27 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 15:59:52
27 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 9:49:55
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
جمعه 1 تیر 1403 - 1:1:26
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 20:22:7
34 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 19:59:54
19 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 16:1:47
49 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 15:58:36
51 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 10:2:22
51 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 9:55:31
49 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 0:59:40
51 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 0:57:40
49 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 20:30:37
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 20:6:49
21 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 15:59:59
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 9:51:47
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 0:55:57
54 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 20:32:33
30 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 20:5:28
23 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 16:27:52
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 16:0:1
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 10:28:57
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 10:1:24
24 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 0:59:5
47 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 20:27:37
22 دقیقه
با انرژی
[کارگردان]محمد پیوندی
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 20:0:8
24 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 00:38:02