آن لحظه


آن لحظه
«آن لحظه» به تهیه کنندگی حسن کچویی......

توضیحات:

«آن لحظه» به تهیه کنندگی حسن کچویی و کارگردانی محمد کوهی  اصفهانی  با اجرای سعید ارشد هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم در ایام محرم به روی آنتن می رود.
این برنامه با سبکی متفاوت و تلفیق تئاتر، مستند و گفت و گو با کارشناس به مسایل تاریخی و زنان تاثیر گذار از گذشته تا کنون خواهد پرداخت.«آن لحظه» تعریفی است که چه شد در لحظه دوستداران امام حسین از او جدا شدند و بالعکس افرادی در لحظه به سمت امام حسین برگشتند و کنار او قرار گرفتند.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 11 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های آن لحظه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 8:13:33
46 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 0:4:48
46 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 19:44:0
8 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 19:0:17
38 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 12:37:52
40 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 12:35:27
40 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 8:30:37
40 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 0:0:59
40 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 19:45:0
13 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 19:12:35
26 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 8:39:11
38 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 5:3:14
38 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 0:15:52
38 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 19:45:0
10 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 19:9:26
30 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 8:28:46
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 0:3:34
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
شنبه 23 تیر 1403 - 19:18:20
17 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
شنبه 23 تیر 1403 - 19:2:49
13 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
شنبه 23 تیر 1403 - 8:26:33
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
شنبه 23 تیر 1403 - 0:12:45
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
جمعه 22 تیر 1403 - 19:7:22
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
جمعه 22 تیر 1403 - 8:44:39
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
جمعه 22 تیر 1403 - 0:2:2
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 19:2:8
31 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 8:17:3
41 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 0:1:6
41 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 19:47:0
15 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 19:15:12
26 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 8:14:6
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 0:0:19
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 18:48:53
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 8:10:45
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 0:11:28
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 8:11:21
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 0:18:46
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 18:58:49
43 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 8:8:12
46 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 2:18:58
46 دقیقه
آن لحظه
[کارگردان]محمد کوهی
شنبه 16 تیر 1403 - 18:55:35
46 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 00:08:28