من حسین را دوست دارم


من حسین را دوست دارم
«من حسین(ع) را دوست دارم» به تهیه کنندگی....

توضیحات:

«من حسین(ع) را دوست دارم» به تهیه کنندگی و اجرای سامان ارس خان و کارگردانی سجاد ساعی هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد. این برنامه در پنج شب اول محرم گفت و گو با چهره هایی که تمام عمر خود را برای امام حسین گذاشتند خواهد بود و از شب ششم تا سیزدهم محرم به عزاداری های یزد پرداخته می شود.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 10 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های من حسین را دوست دارم (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 19:56:18
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 13:44:42
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 7:15:50
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 28 تیر 1403 - 3:40:5
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 13:15:42
25 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 3:40:33
25 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 20:0:47
25 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 13:54:40
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 13:52:15
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 26 تیر 1403 - 4:2:0
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 20:0:53
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 13:30:13
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 25 تیر 1403 - 3:46:19
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 19:55:27
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 13:27:46
26 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 24 تیر 1403 - 3:54:13
26 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
شنبه 23 تیر 1403 - 19:59:46
26 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
شنبه 23 تیر 1403 - 13:29:7
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
جمعه 22 تیر 1403 - 19:58:20
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
جمعه 22 تیر 1403 - 13:34:28
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
جمعه 22 تیر 1403 - 6:47:44
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
جمعه 22 تیر 1403 - 3:37:6
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 19:57:1
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 13:20:48
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 3:41:15
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 20:2:18
29 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 13:40:16
27 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 3:42:36
27 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 19:53:17
27 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 13:28:31
27 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
سه شنبه 19 تیر 1403 - 3:32:52
14 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 19:59:58
27 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 13:42:16
11 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 13:23:29
17 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 3:34:51
11 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
دو شنبه 18 تیر 1403 - 3:16:26
17 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 20:11:59
11 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 19:53:12
17 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 13:28:45
28 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 3:47:47
28 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
یک شنبه 17 تیر 1403 - 0:0:28
28 دقیقه
من حسین را دوست دارم
[کارگردان]محمد ساعی
شنبه 16 تیر 1403 - 19:53:12
28 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 01:04:29