• نسیما
  زمان آغاز: 00:29:48
  زمان پایان : 00:36:44
  مدت برنامه : 00:06:56
 • با انرژی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 00:37:03
  زمان پایان : 01:47:13
  مدت برنامه : 01:10:10
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در رابطه با اصلاح الگوی مصرف با همکاری وزارت نیرو
 • قاصدک
  زمان آغاز: 01:47:13
  زمان پایان : 02:15:56
  مدت برنامه : 00:28:43
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نگو نگفتی
  زمان آغاز: 02:15:56
  زمان پایان : 02:31:21
  مدت برنامه : 00:15:25
  [خلاصه برنامه]برنامه ای طنز با موضوعیت آگاه سازی اجتماعی و کاهش جرائم
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 02:33:19
  زمان پایان : 03:02:23
  مدت برنامه : 00:29:04
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 03:09:53
  زمان پایان : 03:37:57
  مدت برنامه : 00:28:04
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • مستند کوچنی
  زمان آغاز: 03:38:17
  زمان پایان : 04:07:46
  مدت برنامه : 00:29:29
 • دنیای مستند
  زمان آغاز: 04:08:05
  زمان پایان : 04:37:22
  مدت برنامه : 00:29:17
 • نسیم گرد
  زمان آغاز: 04:37:41
  زمان پایان : 04:56:28
  مدت برنامه : 00:18:47
  [خلاصه برنامه]این برنامه در رابطه با جاذبه های گردشگری استان های ایران می باشد
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 04:59:34
  زمان پایان : 05:31:26
  مدت برنامه : 00:31:52
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 05:33:52
  زمان پایان : 06:08:14
  مدت برنامه : 00:34:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • آقا رشید (چاخان پاخان)
  زمان آغاز: 06:16:36
  زمان پایان : 06:39:25
  مدت برنامه : 00:22:49
 • آقا رشید (چاخان پاخان)
  زمان آغاز: 06:42:01
  زمان پایان : 07:07:00
  مدت برنامه : 00:24:59
 • لالایی
  زمان آغاز: 07:14:21
  زمان پایان : 07:32:09
  مدت برنامه : 00:17:48
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • لالایی
  زمان آغاز: 07:36:18
  زمان پایان : 08:02:37
  مدت برنامه : 00:26:19
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 08:07:34
  زمان پایان : 08:38:13
  مدت برنامه : 00:30:39
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 08:41:54
  زمان پایان : 09:08:23
  مدت برنامه : 00:26:29
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • نسیما
  زمان آغاز: 09:16:33
  زمان پایان : 09:23:29
  مدت برنامه : 00:06:56
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:28:10
  زمان پایان : 09:33:36
  مدت برنامه : 00:05:26
 • با انرژی
  زمان آغاز: 09:33:42
  زمان پایان : 10:09:29
  مدت برنامه : 00:35:47
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در رابطه با اصلاح الگوی مصرف با همکاری وزارت نیرو
 • با انرژی
  زمان آغاز: 10:11:13
  زمان پایان : 10:45:36
  مدت برنامه : 00:34:23
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در رابطه با اصلاح الگوی مصرف با همکاری وزارت نیرو
 • نسیما
  زمان آغاز: 10:49:22
  زمان پایان : 10:56:18
  مدت برنامه : 00:06:56
 • ایران ما (زنده)
  زمان آغاز: 10:59:58
  زمان پایان : 11:59:58
  مدت برنامه : 01:00:00
 • قاصدک
  زمان آغاز: 12:11:58
  زمان پایان : 12:40:41
  مدت برنامه : 00:28:43
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • لالایی
  زمان آغاز: 12:44:46
  زمان پایان : 13:02:34
  مدت برنامه : 00:17:48
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • لالایی
  زمان آغاز: 13:04:50
  زمان پایان : 13:31:09
  مدت برنامه : 00:26:19
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 13:38:26
  زمان پایان : 14:10:18
  مدت برنامه : 00:31:52
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 14:11:59
  زمان پایان : 14:46:21
  مدت برنامه : 00:34:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • آقا رشید (چاخان پاخان)
  زمان آغاز: 14:49:09
  زمان پایان : 15:11:58
  مدت برنامه : 00:22:49
 • آقا رشید (چاخان پاخان)
  زمان آغاز: 15:13:44
  زمان پایان : 15:38:43
  مدت برنامه : 00:24:59
 • با انرژی
  زمان آغاز: 15:42:42
  زمان پایان : 16:18:29
  مدت برنامه : 00:35:47
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در رابطه با اصلاح الگوی مصرف با همکاری وزارت نیرو
 • با انرژی
  زمان آغاز: 16:20:10
  زمان پایان : 16:54:33
  مدت برنامه : 00:34:23
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در رابطه با اصلاح الگوی مصرف با همکاری وزارت نیرو
 • نسیما
  زمان آغاز: 16:56:09
  زمان پایان : 17:03:05
  مدت برنامه : 00:06:56
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 17:07:36
  زمان پایان : 17:38:15
  مدت برنامه : 00:30:39
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک ( فصل سوم )
  زمان آغاز: 17:40:31
  زمان پایان : 18:07:00
  مدت برنامه : 00:26:29
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
2024-06-26 00:38:42