بازتاب رسانه ها

نسیمی از آواهای ماندگار محرمی

«نسیم آوا»ی شبکه نسیم رسانه‌ملی همپای دیگر برنامه‌های شبکه تلویزیونی رنگ وبوی عاشورایی ومحرمی به خودش گرفت و ازشنبه ۱۶تیربانواهای ماندگار وخوش محرمی همراه با آیین‌ها و سنت‌های عزاداری سنتی وجاودانه ازسراسرکشور روی آنتن این شبکه رفت.

پنج شنبه 21 تیر 1403 - 0:8:0ادامه...

«کودک شو» و کودکانه‌هایت را زندگی کن!

دنیای شیرین کودکی و هم‌داستان شدن بزرگ‌ترها با قصه‌های آنان، برنامه‌ای با عنوان «کودک ‌شو» را در شبکه نسیم پایه‌ریزی کرد؛ برنامه‌ای که با شناخت مخاطبانش هم‌اکنون در فصل ششم تولید خود به سر می‌برد. با کارگردان «کودک شو» گفت‌وگو کردیم و به تجربه برنامه‌سازی وی برای کودکان گوش سپردیم.

یک شنبه 17 تیر 1403 - 0:19:50ادامه...
2024-07-19 22:38:22