خط رو خط


خط رو خط
خط رو خط به تهیه کنندگی سعید کمانی......

توضیحات:

خط رو خط به تهیه کنندگی سعید کمانی و کارگردانی پریناز آل آقا با موضوع طنز اجتماعی شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه نسیم به روی آنتن می رود.
این مجموعه با محوریت فرهنگ آپارتمان نشینی، فضای مجازی، راهنمایی و رانندگی، خانواده، اخلاق، کودک و نوجوان و ازدواج با نقش آفرینی رضا شفیعی جم، خشایار راد، سالار کریمخانی، حمید نیک نبرد و ....  پخش می شود. علاقمندان می توانند بازپخش این برنامه را در ساعت ۸ صبح روز بعد از این شبکه مشاهده نمایند.

 


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 26 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های خط رو خط (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 13:2:51
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 12:39:43
22 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 8:13:19
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 12 تیر 1403 - 7:48:21
22 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 19:15:36
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 13:16:49
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 12:42:16
33 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 8:22:34
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 11 تیر 1403 - 7:46:44
33 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 19:24:18
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 18:50:18
33 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 13:13:35
30 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 12:44:48
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 8:18:18
30 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 10 تیر 1403 - 7:47:28
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 9 تیر 1403 - 19:12:57
30 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 9 تیر 1403 - 18:43:38
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 8:3:53
30 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 5 تیر 1403 - 7:32:25
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 19:13:14
30 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 18:43:36
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 12:53:22
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 12:20:7
31 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 8:18:28
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 4 تیر 1403 - 7:43:17
31 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 19:15:29
27 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 18:42:10
31 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:43:57
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:40:4
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:20:38
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:16:45
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 8:30:48
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 3 تیر 1403 - 8:5:39
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 2 تیر 1403 - 19:25:46
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 2 تیر 1403 - 19:0:54
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 12:55:14
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 12:30:28
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 8:33:9
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 8:6:38
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 19:24:30
16 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 18:59:55
21 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:57:40
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:56:31
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:27:58
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:26:49
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 8:14:39
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 8:12:11
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 7:43:12
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 7:40:44
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 26 خرداد 1403 - 19:50:11
10 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 26 خرداد 1403 - 18:59:28
41 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:44:57
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:16:29
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 7:50:19
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 7:20:1
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 19:21:23
18 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 18:52:33
25 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:52:3
28 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:48:37
28 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:29:39
19 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:26:13
19 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 8:12:32
28 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 8:9:12
28 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 7:48:29
19 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 7:45:9
19 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 19:9:59
28 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 18:46:37
19 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 12:50:56
24 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 12:21:5
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 8:17:57
24 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 7:46:6
26 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 19 خرداد 1403 - 19:13:48
24 دقیقه
خط رو خط
[کارگردان]آل آقا -خسروی
شنبه 19 خرداد 1403 - 18:43:50
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 12:54:41
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 12:32:27
18 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 8:22:25
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 7:58:11
18 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 4:2:40
40 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 12 خرداد 1403 - 19:12:34
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 12 خرداد 1403 - 18:48:47
18 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 12:45:11
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 12:17:12
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 8:19:6
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 8:13:56
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 7:49:23
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 7:44:13
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 19:38:48
8 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 18:52:56
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 12:51:42
18 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 12:15:23
32 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 8:38:41
18 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 8:0:51
32 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 19:36:25
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 19:2:18
28 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 13:16:51
19 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:46:19
29 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:42:21
19 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:11:49
29 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 8:17:49
19 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 7:46:59
29 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 19:23:18
34 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 19:3:1
14 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 12:54:43
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 12:31:3
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 8:25:2
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 8:1:4
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 19:19:27
35 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 19:1:35
12 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 12:52:7
20 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 12:24:3
27 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 8:28:23
20 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 7:59:52
27 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 19:18:27
34 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 18:59:41
13 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 12:57:10
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 12:29:49
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 8:21:11
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 7:53:32
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 19:16:53
51 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 12:53:52
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 12:26:3
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 8:20:14
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 7:52:7
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 19:13:27
41 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 18:58:10
9 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 12:56:23
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 12:30:3
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 8:27:14
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 8:0:36
25 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 19:12:27
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 18:56:10
10 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:7:52
15 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:6:32
15 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 12:29:51
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 12:28:31
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 8:27:45
15 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 8:21:17
15 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 7:49:31
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 7:43:3
37 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 19:11:22
45 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:59:0
7 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 12:28:16
40 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 8:21:58
19 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 7:58:5
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 19:26:33
19 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 19:3:31
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 8:42:55
21 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 8:15:36
24 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 8:29:29
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 8:0:41
26 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 25 فروردین 1403 - 19:30:22
22 دقیقه
خط رو خط
[تهیه کننده]سعید کمانی[کارگردان]آل آقا -خسروی[مجری]شفیعی جم
شنبه 25 فروردین 1403 - 19:1:32
26 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 22:51:34