نمای رادیو


نمای رادیو

توضیحات:

آقای خاص پلیس افتخاری است و درهر قسمت با مشکلی مواجه می شود که یا به خودش مربوط است یا یکی از اشنایان و دوستان که باعث می شود نیروی انتظامی درگیر ماجرا شود. این برنامه هر روز ساعت 18:30از این شبکه پخش می شود.

قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 147 قسمت )


بیشتر

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات