موزه گرد


1402/01/12_پردیس موزه ای رامسر(موزه عاج و موزه مردم شناسی)دانلود برنامه


ویدیوهای مرتبط

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 13 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های موزه گرد (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 11:18:43
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 6:56:52
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 4:1:45
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 21:40:21
12 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 21:22:56
11 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 7:5:32
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 4:6:58
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 12 فروردین 1402 - 21:25:30
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 12 فروردین 1402 - 11:31:27
25 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 12 فروردین 1402 - 7:31:22
25 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 12 فروردین 1402 - 4:4:33
25 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 11 فروردین 1402 - 21:27:56
25 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 11 فروردین 1402 - 11:31:32
14 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 11 فروردین 1402 - 11:19:21
10 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 11 فروردین 1402 - 4:30:54
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 21:43:44
11 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 21:29:6
13 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 11:36:2
12 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 11:19:3
12 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 21:25:36
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 11:19:44
15 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 4:8:12
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 21:28:5
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 11:18:52
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 21:27:50
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 11:37:43
11 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 11:19:56
13 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 4:17:6
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 21:27:36
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 11:34:41
14 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 11:20:57
10 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 4:16:15
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 5 فروردین 1402 - 21:23:24
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
شنبه 5 فروردین 1402 - 11:20:55
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 4 فروردین 1402 - 21:28:19
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 4 فروردین 1402 - 10:45:7
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
جمعه 4 فروردین 1402 - 6:5:45
24 دقیقه
موزه گرد
[کارگردان]ریحانه روحانی[مجری]جمید وکیل باشی
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 21:26:48
25 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 12:13:34
25 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 7:7:13
25 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 4:20:43
25 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 21:23:43
25 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 8:0:46
24 دقیقه
موزه گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 22:28:18
24 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-24 03:14:16